Zaproszenie do Wantage!

Wantage Children’s Center (tutaj na Facebooku) zaprasza polskie rodziny na spotkanie świąteczne 1-go grudnia w południe. My też tam będziemy! Po małym poczęstunku usiądziemy z dziećmi nad ozdobami choinkowymi, posłuchamy kolęd i po prostu się poznamy! Do...

We’re back!

Ah, it was a busy year and as we were working offline our blog was pretty neglected for which we would like to apologise! We are back on the site to update you on our work. First of all we would like to say a huge thank you to Anula (her post here) and Izabella (post here) for their...

Announcing our first bl...

Dear members and friends! Having launched the site and happily welcomed our first members here is the time for our first virtual challenge! In April we are talking about BIGOS! No, we are not bored with the topic yet, actually we will never get bored of BIGOS so why not to prepare a...

Krzysztof PAWLISZAK

Krzysztof Pawliszak

English: Freelance translator/interpreter, with passion for languages. I blog a little, travel a lot and take a lot of photos.

Polski: Tłumacz, który zamiast gadać podróżuje i robi zdjęcia.

Primary blog: LuigiLuib – Started in 2009 during my Erasmus exchange in a place called V(ert)igo, Spain. The blog is entitled: East-West, as I first went to the western Europe and then to eastern China. This blog is not about tourism, it is more about finding your way in a new place without a map — about discovering and exploring places and things which are often missed by tourist.

Magda GOULD

Magda Gould

English: In the UK since 2004; currently living in Oxfordshire and working as a commercial property surveyor; my hobbies include photography, travel, cooking and writing.

Polski: W UK od 2004, mieszkam w Oxfordshire i pracuje jako rzeczoznawca majatkowy, moje hobby to fotografia, podroze, gotowanie i pisanie.

Bigos – Bernard

Bernard Galewski – B in BIGOS

English: IT professional and photographer based in Oxford. Inventor of “Bar Mleczny” blog’s name.

Polski: Specjalista do spraw IT oraz fotograf mieszkający w Oksfordzie. Pomysłodawca nazwy “Baru Mlecznego”.

biGos – Gocha

Gocha Dolewska Dyer – G in BIGOS

English: Mother, wife, photo retoucher, blogger & photographer multitasking between raising a family, passions and working from home. Originally from Warsaw, living in North London, dreaming about little holiday house in the Caribbean.

Polski: Matka, żona, retuszerka zdjęć, blogerka i fotografka dzieląca czas pomiędzy rodziną, pasjami a pracą z domu.

bigoS – Sylwia

Sylwia Presley – S in BIGOS

English: Social media marketer working with individuals, organisations and brands to help them share their stories effectively and achieve their goals. Blogger, citizen journalist and photographer. (For more check out visual CV or LinkedIn profile).

Polski: Specjalistka od spraw marketingu społecznościowego pracująca z osobami, organizacjami oraz markami – pomaga im korzystać efektywnie z sieci i osiągać wybrane cele poprzez odpowiednie treści.

Welcome! Witamy!

Welcome to BIGOS – Association of Polish Bloggers Living in the UK.

BIGOS was born out of many ideas and attempts to create an on-line space and off-line community of bloggers who share similar values (check out our Manifesto), have something to do with Polish heritage and culture and happen to live in the UK (…)

Manifest BIGOSU!

Manifest BIGOSu

My, członkowie BIGOSu, Stoważyszenia Polskich Blogerów Mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, uważamy, że Internet odgrywa ważną rolę w procesie łączenia ludzi – bez względu na lokalizację, dziedzictwo narodowe czy kulturę – wokół wspólnych tematów. Jako polscy blogerzy życjący w Zjednoczonym Królestwie jesteśmy przekonani, iż tak nasze polskie dziedzictwo, jak i wiele aspektów życia w Zjednoczonym Królestwie wzbogaca nasze życie.